HOME OBJEDNÁVKA GALÉRIA PODMIENKY PRACOVNÉ PONUKY KONTAKT

Realizacia expozicii

Realizácia expozícií
Návrh a realizácia expozícií
Príprava
• architektonické a výtvarné riešenie expozície
• projektovej dokumentácie a rozpočet

Výstavba
• zo stavebného systému octanorm, ktorý umožňuje stavbu jednoduchých stánkov až po poschodové expozície
• výstavbu atypickej expozície
• odovzdanie expozície v dohodnutom termíne

Vybavenie
• expozície nábytkom podľa katalógovej ponuky
• zázemia expozície
/ chladnička, TV a pod./ • kvetinovou výzdobou

Služby
• grafické a aranžérske práce

Ceny
• kalkulované na 1 m2 plne vybaveného stánku
• kalkulované individuálne
SUZANNE, Farská 46. 949 01 Nitra, +421 (0)904 691 517
Copyright (c) 2019 - Suzanne. All rights reserved.
© SALIERI